Геаниг ООД

Manufacturer Information

 Геаниг ООДEmail:  keramika@abv.bg

http://www.geanig.com

    Фирма ,,Геаниг” ООД е основана през 1999г. Основна дейност на фирмата е производство на отливни (шликерни), пластични  маси - подходящи за формовачни, точарни, творчески и хоби цели, керамични глазури, ангоби.
Традиция в работата на фирмата е употребата на суровини и материали с постоянно качество и състав. Прилагането на постоянен входящ и текущ контрол по време на производствения процес ни дава възможност да  поддържаме високо качество и постоянство на параметрите, богато разнообразие на продукти, конкурентни цени.